FANDOM


Fiore Map
Vương Quốc Fiore
Kanji

フィオーレ王国

Rōmaji

Fiōre Ōkoku

Thư Viện Ảnh

Vương quốc Fiore (フ ィ オ レ Fiōre Ōkoku) là một trong những quốc gia nằm trên Trái đất. Fiore cũng là bối cảnh chính của "Fairy Tail".

Miêu tả

Vào năm X622, Fiore được xác nhận là một quốc gia trung lập vĩnh viễn với dân số gần 17 triệu người.

Vị trí

Fiore nằm trên bán đảo cực tây. Nó được bao quanh ba mặt của đại dương, và có biên giới đất liền với Bosco và Seven. Ngoài ra, Caelum và Fiore kết hợp các tuyến giao thương đường biển của họ.

Pháp lý & Chính quyền

Fiore symbol

Biểu tượng của Fiore.

Hiện tại nó là một vương quốc với chế độ quân chủ và được cai trị bởi một Nữ hoàng, người đứng đầu chính phủ. Bên cạnh Nữ hoàng là quyền lực được thực thi bởi chính phủ. Một phần của chính phủ chịu trách nhiệm giám sát Phép thuật và các bang hội là Hội Đồng Phép Thuật. Nó giám sát các bang hội, bao gồm cả hoạt động ngoài vòng pháp luật của họ, có khả năng bổ nhiệm các Pháp sư, đưa ra mệnh lệnh chính thức và gửi khiếu nại đến các Bang chủ.

Thủ đô là Crocus, và đơn vị tiền tệ trong Vương quốc Fiore là Jewels.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.