FANDOM


Teleportation Magic
Dịch Chuyển Tức Thời
Thư Viện Ảnh

Dịch Chuyển Tức Thời (瞬間移動の魔法Shunkanidō no Mahō, Teleportation Magic) là một loại hình phép thuật cho phép người dùng dịch chuyển từ nơi này sang nơi khác ngay lập tức.

Miêu tả

Ma thuật này cho phép người sử dụng di chuyển trong không gian trên một khoảng cách rất lớn trong nháy mắt. Nó là một phương tiện cực kỳ nhanh chóng và hiệu quả trong việc di chuyển, và cũng có thể được sử dụng trong chiến đấu khi tình hình đòi hỏi phải hành động nhanh chóng. Ngoài ra, người sử dụng có khả năng vận chuyển nhiều người trong vùng lân cận đến một địa điểm khác. Ma thuật này thuộc lĩnh vực không gian, nên có thể bị chặn lại bởi người sử dụng Phép Thuật Không Gian.

Người sử dụng

Chú thuật

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.