FANDOM


Deus Zero in effect
Dẫn Thuật
Thư Viện Ảnh

Dẫn Thuật (付加術Fukajutsu, Enchantment) là một khả năng cho phép người sử dụng truyền dẫn ma thuật của họ vào ai đó hoặc đối tượng.

Miêu tả

Quá trình Dẫn Thuật cho người dùng khả năng truyền ma thuật của mình vào sinh vật hoặc những vật vô tri vô giác, qua đó làm thay đổi, gia tăng các tính chất tự nhiên của vật thể; có thể phù phép một khúc gỗ làm cho nó cứng hơn cả thép, hoặc truyền phép vào thanh kiếm biến chúng thành con người với sức mạnh to lớn tựa như Eileen. Người dùng cũng có thể truyền phép vào ai đó gia tăng sức mạnh cho người đó.

Trong khi một người sử dụng Dẫn Thuật bình thường được gọi đơn giản là một "Dẫn Thuật Sư" (Enchanter), người có đẳng cấp cao hơn được gọi là "Thượng Dẫn Thuật Sư" (High Enchanter) là những người có kĩ năng và sức mạnh to lớn trong ma thuật này, họ chỉ cần chốc lát liền có thể thay đổi cả khí hậu, thao tác bầu khí quyển, thay đổi hoàn toàn địa lý, và thậm chí cả việc tăng cường sức mạnh cho người khác. Thượng Dẫn Thuật Sư cũng có khả năng hàn gắn và trích xuất ma thuật ra khỏi người khác. Nếu một người có đủ pháp lực, chẳng hạn như pháp lực mà Rồng sở hữu, họ thậm chí có thể dẫn truyền ma thuật vào cả bầu trời, đại dương, thậm chí vượt qua cả không gian vào vũ trụ. Người nắm giữ kĩ năng này được gọi là "Đại Dẫn Thuật Sư" (Master Enchants).

Đáng chú ý là nhiều hình thức ma thuật khác cũng mang tính chất của Dẫn Thuật, tựa như Thiên Long Sát Thuật, đây là ma thuật hỗ trợ có thể chữa thương và gia tăng sức mạnh cho người khác.

Người sử dụng

Chú thuật

  • Eileen Belserion
  • Wendy Marvell
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.