FANDOM


Tree Merge
Cung Đại Thụ
Thư Viện Ảnh

Cung Đại Thụ (大樹のアーク Taiju No Āku, Great Tree Arc) là một loại hình phép thuật đã thất truyền, cho phép người sử dụng thao tác cây cối và năng lượng trong lòng đất.
Miêu tả

Đây là phép thuật cho phép người dùng thao tác các thuộc tính của cây cối. Tuy nhiên, sức mạnh thực sự của nó nằm trong các khoáng chất trong lòng đất, có thể dễ dàng kiểm soát bởi người sử dụng.

Người sử dụng chủ yếu có thể triệu tập cây cối theo ý riêng của mình và tạo ra các loại cây cho các mục đích khác nhau, chủ yếu là cho các trận chiến. Họ có thể thao tác bất kỳ phần nào của cây mà họ muốn, chủ yếu là rễ và các nhánh cây. Ngay cả những chiếc lá cũng được kiểm soát bởi người sử dụng. Bất cứ cây nào mà người dùng tạo ra, cũng có thể có hình thức phù hợp với các kỹ thuật chiến đấu của người đúc. Các phần khác nhau của cây rất hữu ích trong quá trình tấn công hoặc phòng thủ dao động trong chiến đấu. Hơn nữa, ma thuật này cũng cho phép người dùng hợp nhất bản thân với cây và ẩn bên trong nó.

Một đặc điểm duy nhất liên quan đến ma thuật này, là người dùng có thể ngưng tụ sức mạnh của trái đất vào loại cây tạo ra, cho phép họ tạo ra các vụ nổ bốc lửa, cung cấp cho họ thêm nhiều tầm tấn công. Người dùng có thể sử dụng các bộ phận của cây hay là hoa quả của cây, thao tác chúng để gây thiệt hại lớn. Trong mối quan hệ này, người sử dụng có thể khai thác tất cả về sức mạnh lưu trữ trong đất. Khi thay đổi các nguồn năng lượng của một khối lượng lớn đất, như một hòn đảo, người dùng thậm chí có thể làm thoát năng lượng của nó.

Great Tree Arc A

Azuma biến thành cây

Ma thuật này không phải là không có thiết lập riêng của mình về kết quả. Lạm dụng ma thuật bao la này cuối cùng sẽ làm cho cơ thể của người dùng biến đổi thành một cái cây khổng lồ.Người sử dụng

Chú thuật

Thông tin bên lề

  • Folium: tiếng latinh có nghĩa là lá cây.
  • Ramus: tiếng latinh có nghĩa là nhánh cây.
  • Sica: tiếng latinh có nghĩa là con dao găm.
  • Clamare: nghĩa là tiếng khóc, đang khóc.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.