FANDOM


Take-Over
Chiếm Hữu
Kanji

接収(テイクオーバー)

Rōmaji

Teiku Ōbā

Thư Viện Ảnh

Chiếm Hữu (接収, Teiku Ōbā, Take Over) là một loại phép thuật cho phép người dùng chiếm lấy sức mạnh và hình dạng của một sinh vật và sử dụng nó, đây là một loại phép thuật đặc biệt và phân ra nhiều hình thức.

Miêu tả

Chiếm Hữu cho phép người sử dụng, về cơ bản, "Chiếm lấy" quyền lực, hình dạng (hoặc cơ thể, trong trường hợp của một Vulcan) của một sinh vật và sử dụng nó để chiến đấu. Người dùng chỉ có thể "chiếm lấy" sức mạnh của sinh vật mà họ thực sự "biết". Ngoài ra, Chiếm Hữu cũng có thể được sử dụng để điều khiển sinh vật mà mình đã chiếm dụng, hoặc có thể dùng nó kết hợp với sinh vật mà mình sử dụng.

Các hình thức

Người sử dụng

Liên quan

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.