FANDOM


Ash Body
Cốt Long Sát Thuật
Thư Viện Ảnh

Cốt Long Sát Thuật (骸の滅竜魔法 Mukuro no Metsuryū Mahō, Bone Dragon Slayer Magic) là một hình thức của Sát Long Thuật, liên quan đến việc sử dụng tro cốt.


Miêu tả

Cốt Long Sát Thuật là một dạng của Sát Long Thuật cho phép người dùng của nó tạo ra, thao tác và tiêu thụ tro cốt. Bản thân ma thuật này dựa trên nguồn gốc của Tro Thuật (灰 の 魔法 Hai no Mahō, Ash Magic). Ma thuật này có khả năng dịch chuyển tức thời mọi người, những người trước đây đã được ma thuật xác định chính xác, từ nơi này sang nơi khác. Khi được sử dụng cho người khác, nó sẽ hòa tan cơ thể của mục tiêu thành tro và để chúng xuất hiện trở lại nơi người cư trú ban đầu. Nó cũng có khả năng liên kết các mục tiêu của chúng và biến nước thành tro bụi. Phép thuật này cung cấp cho người dùng khả năng biến cơ thể của họ thành tro, cũng như cho phép mọi vật chất biến thành tro. Khả năng phép thuật này có thể tạo ra các vật thể từ tro . Mặc dù mạnh mẽ, nhưng nó dường như đặc biệt dễ bị ma thuật gió thổi bay, hay cụ thể là Thiên Long Sát Thuật của Wendy Marvell.

Người sử dụng

Chú thuật

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.