FANDOM


"Midnight ... đừng thua cuộc ... không được thua ... đó là lời cầu nguyện của tôi."

- Brain trong "Jura lần VS Saint"

Brain (ブ レ イ ン Burein) là nhà lãnh đạo của Oración Seis, một hội hắc ám gồm pháp sư rất mạnh mẽ với mục tiêu là tìm một phép thuật rất tai hại được gọi là Nivana, được phong ấn lâu. Bên trong ông ta trú ngụ khác, tính cách xấu xa và nguy hiểm được gọi là Zero (ゼ ロ Zero) trước khi ông chết

Năng lực

Phép thuật bóng tối [1]'[2]'[3]'''''''[4]''[http://vi.fairytail.wikia.com/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Genesis_Zero.gif ']'[5]''[http://vi.fairytail.wikia.com/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Dark_Rondo_Released.gif ']'[6]''[http://vi.fairytail.wikia.com/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Dark_Delete.gif ']

[7]'[8]''''[9]''[http://vi.fairytail.wikia.com/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Dark_Gravity.gif ']

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.