FANDOM


"Chúng ta sẽ bảo vệ cho tất cả mọi người!"

Belserion nói với Irene Belserion trong "Dragon Seed"
Belserion
Belserion
Kanji

ベ ル せ リ オ ン

Rōmaji

Beruserion

Biệt danh

The Sage Dragon

Đặc Điểm
Loài

Rồng

Giới tính

Male Đực

Thông Tin Nghề Nghiệp
Nghề nghiệp

Pháp sư

Đội trước đây

Rồng

Cơ sở hoạt động

Vương Quốc Dragnof

Thông Tin Cá Nhân
Tình trạng

Đã chết

Sức Mạnh & Năng Lực
Phép thuật

Sát Long Thuật

Xuất Hiện
Xuất hiện manga

Chương 513
Chương 514 (xuất hiện chính thức) (hồi tưởng)

Thư Viện Ảnh
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.