FANDOM


Alegria
Alegria
Thư Viện Ảnh


Alegria (喜びか,アレグリア, Areguria) là một Nguyền Chú có thể biến đổi Cube căn cứ của Tartaros.

Miêu tả

Để tận dụng Alegria, người sử dụng sẽ cà bàn tay của họ, mà pháo đài di động của Tartaros - Cube, sẽ biến thành một con quái vật được gọi là Plutogrim. Trong quá trình chuyển đổi, một chất lỏng lang ra toàn bộ pháo đài, và bất cứ ai bị bắt trong nó sẽ hoàn toàn đông cứng tại chỗ.

Người sử dụng

Thông tin

"Alegria" trong tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Catalan là "niềm vui, hạnh phúc".

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.