FANDOM


Shadow fist
Ảnh Thuật
Thư Viện Ảnh


Ảnh Thuật (陰魔法Kage Maho, Shadow Magic) là một ma thuật có thể thao tác và sử dụng những chiếc bóng.


Miêu tả

Shadow Form Ascending

Đây là một loại phép thuật cho phép người sử dụng thao tác những cái bóng của chính họ hay người khác cho các mục đích khác nhau, chẳng hạn như tấn công và quốc phòng, cho phép người sử dụng có rất nhiều tính linh hoạt. Họ có thể ẩn mình và biến thành những chiếc bóng di chuyển, vận dụng năng lương của hắc ảnh. Một người sử dụng có tay nghề cao có thể kết hợp bóng của họ và cái bóng của người khác, và có thể tấn công kẻ thù bất ngờ.

Người sử dụng

Chú thuật

Kageyama
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.