FANDOM


Polygon Magic
Đa Giác Hình Thuật
Thư Viện Ảnh


Đa Giác Hình Thuật (Polygon Magic) có liên quan đến việc thao tác cơ thể của người dùng thành các đối tượng khối hình nhiều cạnh khác nhau.

Miêu tả

Nó là một hình thức của ma thuật cho phép người sử dụng tạo ra và tách cơ thể của họ thành các khối hình nhiều cạnh khác nhau, thao tác các khối cho mục đích sử dụng khác nhau. Sự tiện lợi của ma thuật này là nó cho phép người dùng làm bất cứ điều gì họ hài lòng với cơ thể của họ khi trở thành các khối hình; Ví dụ, họ có thể sử dụng các khối hình để dịch chuyển, như thể ra khỏi hư không. Người dùng có thể định hình mình vào đối tượng ba chiều khác nhau mà họ có thể vận dụng để tấn công đối thủ của họ. Trong thực tế, tùy thuộc vào cách mà phần riêng biệt của cơ thể của họ được hình thành, nó thậm chí có thể đạt được các đặc tính tương tự như các đối tượng thực tế mà nó dựa vào.

Người sử dụng

Chú thuật

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.