FANDOM


Hades' Bullet Magic
Đạn Thuật
Thư Viện Ảnh

Đạn Thuật (Bullet Magic) là một loại thuật có thể bắn ra những tia phép thuật như những viên đạn.

Miêu tả

Người sử dụng bắt chước hình dạng của một khẩu súng với bàn tay của họ và tạo ra quả cầu phép thuật trong không khí xung quanh họ, từ đó người dùng có thể bắn viên đạn ma thuật trong kế nhanh chóng. Những "viên đạn" là đủ mạnh để xuyên qua da thịt. Người dùng cao cấp thậm chí còn có khả năng thực hiện các cuộc tấn công bằng cả hai tay cùng một lúc.

Người sử dụng

Chú thuật

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.