FANDOM


Grand Magic Games Anime
Đại Hội Phép Thuật
Kanji

大魔闘演武

Rōmaji

Dai Matō Enbu

Thư Viện Ảnh

Đại Hội Phép Thuật (大 魔 闘 演武 Dai Matō Enbu, Grand Magic Games) là một cuộc thi thường niên được tổ chức để chọn ra bang hội mạnh nhất ở Fiore.

Miêu tả

Một sự kiện được tổ chức tại Fiore, nơi các bang hội tham gia cạnh tranh cho danh hiệu trở thành bang hội ma thuật mạnh nhất trong tất cả các Fiore. Ngoài ra, bang hội chiến thắng nhận được giải thưởng 30.000.000.

Quy tắc

  • Chỉ năm thành viên của mỗi Bang hội có thể tham gia trong các đại hội.
    • Trong năm X791, một quy tắc mới đã được tạo ra, tuyên bố rằng mỗi Bang hội có thể có hai đội tham gia giải đấu và kết quả là có tới mười thành viên của mỗi bang hội có thể thi đấu trong đại hội.
    • Các thành viên của một nhóm trong bang hội có thể được thay thế bằng các thành viên dự bị nếu cần thiết.
  • Bang hội chủ không thể tham gia.
  • Bất cứ ai không có phù hiệu của Hội đều có thể tham gia.
  • Mỗi sự kiện sẽ vẫn là một bí mật cho đến trước khi bắt đầu, tại thời điểm đó các quy tắc sẽ được giải thích.
  • Tất cả những người tham gia phải quay trở lại chỗ ở trước 12:00 đêm.
  • Chiến thắng dựa trên những người thắng trong một số loại thi đấu khác nhau.

Địa điểm

Cuộc thi được tổ chức tại một đấu trường lớn có tên là Domus Flau, nằm trên dãy núi phía tây ở thủ đô Fiore, Crocus. Nó có dãy từ bốn góc khác nhau gắn với mặt đất. Phía trên mỗi dãy, có một bức tượng của một người với một cây gậy kéo dài bên trong đấu trường.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.