FANDOM


Unison Raid
Đòn Kết Hợp
Thư Viện Ảnh

Đòn Kết Hợp (合体魔法,ユニゾンレイド, Yunizon Reido, Unison Raid) là một khả năng sử dụng bởi từ hai Pháp Sư trở lên.


Miêu tả

Một khả năng rất mạnh cho phép hai Pháp Sư để liên kết hai loại ma thuật tương tự trong tự nhiên với nhau, do đó tạo ra một cuộc tấn công mạnh mẽ hơn nữa. Theo Jellal Fernandes, nhiều linh mục đã lãng phí cả cuộc đời để cố gắng để đạt được kĩ năng Kết Hợp mà không thành công, do đó ngụ ý rằng nó là một khả năng vô cùng khó khăn để làm chủ, hoặc cho phép một mình thực hiện được.

Tuy nhiên, Lucy HeartfiliaJuvia Lockser thành công về lần đầu tiên của họ, cũng như khi Lucy phối hợp với Wendy Marvell.

Người sử dụng

Chú thuật

Lucy và Juvia

  • Thủy Chú: Lucy và Juvia kết hợp Thủy Thuật của Juvia và của Aquarius để làm tăng số lượng và sức mạnh của nước được tạo ra. Nó đủ mạnh để đánh bại Vidaldus Taka.

Juvia và Gray

  • Thủy Băng Chú: GrayJuvia kết hợp ma thuật. Một lượng lớn súng nước bắn vào không khí và ngay lập tức bị đóng băng, tạo ra nhiều cột băng mạnh mẽ có thể đánh bại tất cả các Lizardmen của Daphne.
  • Shotgun: Bằng cách sử dụng nước được kiểm soát bởi Juvia, Gray đã đông cứng nước thành vô số các giáo đá sắc nhọn, bắn ra trong quá trình này.

Lucy và Wendy

Sting và Rogue

  • Bạch Ảnh Long Trảm: StingRogue kết hợp ma thuật tương ứng của họ để tạo thành một đòn tấn công lớn mạnh của ánh sáng và bóng tối.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.