FANDOM


Flight Armor
Áo Giáp Bay Vút
Thư Viện Ảnh

Áo Giáp Bay Vút (飛翔の鎧 Hishō no Yoroi, Flight Armor) là một trong những bộ chiến giáp của Erza Scarlet.


Tính năng đặc biệt

Gia Tăng Tốc Độ: Giáp này làm tăng tốc độ của Erza, với nó cô có thể di chuyển cực kì nhanh chóng và có thể nhảy rất cao, đến điểm mà cô có thể sánh với tốc độ Erza Knightwalker trong khi đã sử dụng cây giáo Silfarion gia tăng tốc độ. Cô cũng có thể theo kịp với Racer mặc dù là dưới sự ảnh hưởng của ma thuật chậm lại. Trong trận chiến với Azuma cô có thể tấn công liên tục mà hắn không kịp trở tay.

Chú thuật

Trang thiết bị

Song kiếm : Vũ khí này giúp Erza tấn công đối thủ một cách liên tiếp