FANDOM


439px-Taurus Anime

En Tauro és un dels Esperits Celestials més forts que té la Lucy Heartfilia. És una clau daurada.

AparencaEdit

La forma de'n tauro es la de un toro capaç de mantenir la posicio de un huma. Utilitza el meteix vestit que els lluitadors ,amb una corretja al voltant del seu tòrax. El seu cos és blanc amb taques negres Al seu cap hi té dos banyes i una anell que penja del nas. Porta una gran destral penjada a l'esquena.

PersonalitatEdit

En Tauro es presenta com un personatge fidel i protector. Però encara així es un complett pervertit.


Images (10)

La clau d'en Tauro