FANDOM


Aquí, els editors més importants de la wiki ens repartirem les feines d'edicions de la pàgina web. Per assignar-vos alguna cosa, comenteu a un dels administradors, i es decidirà si ho concedim.


Administradors

Barret-de-palla:

-Completar els episodis i capítols

-Corregir faltes ortogràfiques i millorar articles amb poca informació.

Ocdiaz:

-Completar informació sobre els personatges.

-Crear nous articles sobre objectes i llocs que van sortint a la sèrie.