FANDOM


300px-Oshibana Station
L'Estació ''d'Onivas 'es una estació que es troba a la ciutat d'Onivas. Allà hi va havier-hi la lluita entre el gremi obscur Eisenwald i el gremi legal Fairy Tail, però aquest últim només hi constaven els components de l'Equip d'en Natsu.L'Erigol, el cap del gremi obsuc, va parar una trampa a Fairy Tail per poder-los retenir per poder matar els mestres dels gremis legals amb la flauta Lullaby, quan estaven A la reunió general.